Na Bieżąco 192

Najnowsze wieści z SGH
Viktoryia Kruhlaya

Ze Statisticą po nagrodę

Prace magisterskie i doktorskie, w których dane zostały przeanalizowane za pomocą programu Statstica, mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez StatSoft Polska. Poprawność wykorzystania w pracach naukowych zaawansowanych narzędzi statystycznych będzie oceniana przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz organizatorów. Laureaci konkursu wraz z promotorami rozdzielą między sobą pulę nagród o wartości aż 10 tys. zł oraz otrzymają możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach zamkniętych oferowanych przez StatSoft Polska. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy naukowej, która została obroniona lub otrzymała pozytywną recenzję na polskiej uczelni, wraz z ustalonym terminem obrony przed upływem terminu zgłoszenia. Wymagane dokumenty należy złożyć do 12 marca 2021 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydawcy oprogramowania.

Wirtualny powrót do SGH

Skutki pandemii wymuszają zamknięcie wielu gałęzi gospodarki. Z wielką nadzieją czekamy na to, aż otworzą się teatry, restauracje, muzea czy uczelnie. Studenci i wykładowcy tęsknią za nauką stacjonarną, nieporównywalną atmosferą życia akademickiego oraz możliwością wejścia do auli wykładowych i głównej czytelni. Chociaż wszystkie wykłady i ćwiczenia nadal odbywają w się w trybie zdalnym, SGH oferuje możliwość korzystania z Wirtualnego Muzeum Szkoły Głównej Handlowej. Dzięki temu projektowi możemy bez wychodzenia z domu zwiedzić budynek A, bibliotekę i główny gmach uczelni, jak również poznać historię naszej Alma Mater. Każdy chętny ma możliwość zwiedzenia ogrodów rektorskich, zajrzenia do Auli Głównej i nawet do gabinetu Rektora Uczelni. Oferta wirtualnego muzeum zapewnia dostęp do dokumentów związanych z założeniem i rozwojem SGH.

Zawodowe wsparcie studentów

Pandemia i zmiany w gospodarce pokazują, jak ważne jest odpowiednie planowanie kariery zawodowej i umiejętne dostosowywanie się do zmieniających warunków. Przed przystąpieniem do poszukiwania odpowiedniej pracy należy właściwie ocenić swoje predyspozycje oraz kompetencje. W realizacji tego celu wsparcie zapewnia Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która oferuje studentom i absolwentom indywidualne konsultacje zawodowe. Wraz z doradcą nie tylko można zaplanować własną ścieżkę kariery, ale i przeanalizować swój potencjał zawodowy. Eksperci SGH wesprą zarówno w procesie przygotowania CV (dla wielu osób pierwszego w życiu) jak i listu motywacyjnego. Oprócz tego studenci mają możliwość skorzystania z Analizy Indywidualnej Extended DISC. Badanie to ma na celu dostarczenie informacji o preferowanych sposobach zachowania respondenta, zaś na podstawie wyników wypełnionego kwestionariusza istnieje możliwość ustalenia między innymi czynników motywujących i demotywujących, mocnych i słabych stron oraz elementów rozwoju kariery zawodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej serwisu Kariera SGH.

Zajęcia zdalne oczami studentów

Komisja do spraw Jakości Kształcenia Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na przełomie listopada i grudnia przygotowała ankietę dotyczącą zajęć zdalnych na naszej Alma Mater. Ankieta dostępna była przez dwa tygodnie i wypełnić ją mógł każdy student SGH przez indywidualny link do aplikacji Forms (system nie wpuszczał osób, które nie posiadają konta e-mail w domenie SGH). Jednak twórcy ankiety nie zbierali danych studentów – badanie było w pełni anonimowe.

Ostatecznie, po bardzo pozytywnym odzewie, w ciągu dwóch tygodni ankietę wypełniło 1847 studentów Szkoły Głównej Handlowej. Jak mówi Wojciech Godlewski, wiceprzewodniczący Komisji, a jednocześnie jeden z twórców ankiety: Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Naprawdę mnie cieszyło, kiedy widziałem już pierwszego dnia, ba – pierwszej godziny aktywności ankiety, jak dobijamy do 100 czy 200 odpowiedzi. Było to dla nas gigantyczne wyzwanie, by opracować raport wyników, jednak nie ma rzeczy niemożliwych.

Raport z ankiety dostarcza bardzo ciekawych informacji na temat nauczania zdalnego. Dowiedzieć się można między innymi, że w skali od 1 do 5 studenci SGH przygotowanie prowadzących oceniają na 4,19, można przeczytać też aż 392 nazwiska docenionych prowadzących. Sam raport dostępny jest na stronie Samorządu Studentów na Facebooku i – oprócz podsumowania ogólnego – zawiera podsumowanie dla kierunków, z których zwrotność przekroczyła 15 proc., oraz dla wszystkich lat studiów.