Najlepsze życzenia dla UW!

W listopadzie Uniwersytet Warszawski obchodził 206. rocznicę powstania. Z tej okazji można było wziąć udział w corocznym Koncercie Urodzinowym, który odbył się w listopadzie, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Tekst: Wiktoria Pietruszyńska                Grafika: Uniwersytet Warszawski

 

Uniwersytet Warszawski jest jednym z najstarszych oraz największych uniwersytetów w Polsce. Powstał on w roku 1816, kiedy to Stanisław Kostka Potocki i Stanisław Staszic przedstawili Aleksandrowi I pomysł na utworzenie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Aleksandrowi spodobał się ten projekt i wcielił go w życie, łącząc ze sobą dwie szkoły – Szkołę Prawa i Nauk Administracyjnych oraz Szkołę Lekarską, która była zwana także Akademickim Wydziałem Lekarskim. W tamtym czasie na Uniwersytecie funkcjonowało tylko pięć wydziałów: Prawa i Nauk Administracyjnych, Nauk Lekarskich, Nauk i Sztuk Pięknych,  wydziału Teologicznego oraz Filozoficznego. W następnych latach uczelnia rozwijała się i wzbogacała o nowe wydziały i kierunki studiów. W 1915 r. na Uniwersytet zostały przyjęte pierwsze kobiety w charakterze studentek. Obecnie w skład UW wchodzi 25 wydziałów oraz wiele innych jednostek organizacyjnych.

 

Koncertowe świętowanie

 

Koncert Urodzinowy UW odbył się 18 listopada 2022 roku, o godzinie 18.00 w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66. Wystąpili na nim głównie uniwersyteckie zespoły artystyczne, takie jak Chór Akademicki (pod dyrekcją Iriny Bogdanovich), Teatr Hybrydy czy Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Na Koncercie Urodzinowym można było usłyszeć także utwory The Whoop Group. Jest to grupa, która koncertuje regularnie w całej Europie, prezentując przeważnie skomponowaną przez nich muzykę współczesną oraz klasyczną. Ich występy i energia na scenie wielokrotnie określana jest jako „energetyczne spektakle muzyczne”. Podczas wydarzenia byli oni obecni w składzie: Jakub Muras (saksofon sopranowy), Mateusz Dobosz (saksofon altowy), Krzysztof Koszowski (saksofon tenorowy) oraz Szymon Zawodny (saksofon barytonowy). Członkowie The Whoop Group mają również status laureatów wielu prestiżowych konkursów indywidualnych i kameralnych, które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Byli oni również kilkakrotnie nagrodzeni stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Młoda Polska”. W lipcu 2018 r. zadebiutowali ze swoją pierwszą płytą, zatytułowaną Crimes, za którą otrzymali nominację do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2018 w kategorii „Odkrycie Roku”.

 

Pniemy się w górę

Nasza uczelnia wielokrotnie zajmowała (i nadal zajmuje!) wysokie miejsca w różnych rankingach. Na przykład, w 2016 roku Uniwersytet Warszawski zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index Rising Stars. W tymże roku Uniwersytet otrzymał również od Komisji Europejskiej wyróżnienie „HR Excellence in Research”, które jest potwierdzeniem przestrzegania zasad Europejskiej Karty Naukowca. W 2017 r. zaś w międzynarodowym rankingu ARWU (zwanym też rankingiem szanghajskim) UW zajął miejsce w przedziale 301-400, które stanowiło najwyższe miejsce ze wszystkich uczelni w Polsce. Uniwersytet zajmuje co roku także jedno z pierwszych miejsc w rankingu “Perspektywy”. Pracownicy naukowi UW również są laureatami wielu wyróżnień i nagród –  zdobyli oni 14 z 28 grantów, które przyznane zostały naukowcom pracującym w polskich instytucjach, w jednych z najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych, czyli Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Wszystkie te wyróżnienia i miejsca w rankingach pokazują, iż Uniwersytet nieustannie pnie się w górę oraz nie pogarsza jakości swojego nauczania.