czwartek, 1 czerwca

Kariera

Inwestycja w rozwój
Kariera

Inwestycja w rozwój

Nie jest łatwo wybić się na dzisiejszym rynku pracy. Wśród licznych absolwentów uczelni wyższych trzeba wyróżniać się nie tylko osobowością, ale i specjalnymi umiejętnościami. Te nabyć można uczestnicząc w różnych kursach, które nie tylko wzbogacą CV, ale będą także interesującą propozycją inwestycji w rozwój. U kandydatów mile widziana jest chęć rozwoju i poszerzania własnych kompetencji - to jedno z najczęstszych twierdzeń widywanych w ogłoszeniach o pracę. W dynamicznie zmieniającym się świecie wielu pracodawców oczekuje od swoich podwładnych chęci ciągłego doskonalenia i podnoszenia kompetencji zawodowych. Jednak praca to nie wszystko - wydatki dnia codziennego mogą skutecznie zniechęcić pracownika do inwestowaniaw dodatkowe wysoko płatne kursy czy podjęcia kolejnego kierunku ...
Czego nie powiedzą ci na studiach?
Kariera, Magiel 195 - maj/czerwiec 2021, Uczelnie

Czego nie powiedzą ci na studiach?

Kiedyś posiadanie wyższego wykształcenia niemal gwarantowało zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie, a ukończenie studiów było preludium do tego, co jedni nazywają karierą, a inni satysfakcjonującą działalnością zawodową. Co więc zmieniło się na przestrzeni lat i czy powinniśmy się tymi zmianami przejmować?   Tekst i grafiki: Marta Sobiechowska  Czy lubimy swoją pracę? W 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania ludności w wieku od 18 do 69 lat pod kątem sytuacji na rynku pracy. Dane wskazują, że co trzecia osoba (34 proc.) chciała wówczas wykonywać inny zawód. Rok 2019 potwierdził również tendencję opisywaną w roku 2017, że największe problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem mają osoby młode, znajdujące się w przedzia...